Under Sponsoskarp av Hotrec > HOTREC
System Hotelstars union

Hotelstars Union

Under beskydd av HOTREC - organisationen för hotell, restauranger och kaféer i Europa - bildades Hotelstars Union 2009. Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Tyskland, Grekland, Ungern, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Sverige och Schweiz är medlemmar av den europagemensamma hotellklassificeringen.

Syftet med samarbetsprojektet Hotelstars Union är att skapa en tydlighet för gästen genom att säkerställa den förväntade kvalitén på det boende som väljs. 

Hotelstars Union tar nu ett stort steg på vägen mot en gemensam europeisk hotellklassificering. Allt började med HOTRECs seminarium om hotellklassificering i Bergen 2004 och fortsatte med godkännandet av de 15, nu HOTRECs 21 principer, för nationella/regionala system för hotellklassificering i Europa.

Medlemskapet i Hotelstars Union är öppet för alla HOTREC-medlemmar. Den gemensamma hotellklassificeringen är ett dynamiskt system. Kriterier och förfaranden kontrolleras regelbundet och vidareutvecklas enligt förväntningarna från gästerna.

Find your Hotel