Under Sponsoskarp av Hotrec > HOTREC
System Hotelstars union

Hotelstars Union

Under beskydd av HOTREC - Hospitality Europe grundades Hotelstars Union 2009 av hotellföreningarna i Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Nederländerna, Sverige och Schweiz. Under tiden har följande länder anslutit sig till stjärnfamiljen: Estland (2011), Lettland (2011), Litauen (2011), Luxemburg (2011), Malta (2012), Belgien (2013), Danmark (2013), Grekland (2013), Liechtenstein (2015), Slovenien (2017), Azerbajdzjan (2020), Georgien (2021) och Polen (2022).

Den 25 mars 2021, nästan 12 år efter grundandet, omvandlades Hotelstars Union till en internationell ideell organisation enligt belgisk lag (AISBL) med säte i Bryssel. 

Ladda ner faktablad – Hotellklassificering i Europa

Hotelstars Union tar ett stort steg på vägen mot en gemensam europeisk hotellklassificering baserad på de 21 HOTREC principer för nationella/regionala hotellklassificeringssystem i Europa.

Medlemskapet i Hotelstars Union är öppet för alla HOTREC-medlemmar. Den gemensamma hotellklassificeringen är ett dynamiskt system. Kriterier och förfaranden kontrolleras regelbundet och vidareutvecklas enligt förväntningarna från gästerna.

Find your Hotel


Hotelsearch