Under Sponsoskarp av Hotrec > HOTREC
Pressreleases of the Hotelstars Union and Countries

Pressmeddelanden Sverige

18.10.2016
En europagemensam hotellklassificering.


EU har under flera år uttryckt önskemål om en samordnad hotellklassificering bland medlemsländerna. 2009 bildades Hotelstars Union av de europeiska ländernas branschorganisationer för att påbörja harmoniseringen.

I Sverige svarar Visita för hotellklassificeringen. Själva inspektionsverksamheten utförs av Svensk Klassificering AB, ett helägt dotterbolag till Visita.

Under 2015 har 16 länder beslutat sig för att delta i den gemensamma klassificeringen. För närvarande ingår, förutom Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Ungern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Belgien, Danmark, Grekland och Liechtenstein samt Åland i Hotelstars Union.

Hotellen bedöms efter 270 kriterier och kan erhålla från en upp till fem stjärnor. Hotell som erhåller extra många poäng inom respektive stjärnklass, får använda sig av beteckningen Superior.

Visitas klassificeringsnämnd svarar för beslut om dispenser och vid behov, tolkningar av kriterier. Ordförande i nämnden är Patrik Hanberger, VD Clarion Hotel Örebro.

Om du vill veta mer om klassificeringen och klassificera ditt hotell, kontakta Eva Nordqvist, nedan.

Se klassificeringens aktuella kriterier här: Kriterier.pdf

Alla stjärnklassificerade hotell hittar du på Hotelstars Unions hemsida, Hotelstars.eu

Om du vill veta mer om klassificeringen och klassificera ditt hotell, kontakta Eva Nordqvist, se kontaktuppgifter nedan.


Find your Hotel


Hotelsearch