Hotreci Eestkoste all > HOTREC

Privaatsusavaldus

Antud vormi esitamisel nõustute meie privaatsuspoliitikaga.

1. Ülevaade andmekaitsest

Üldteave

Järgnev annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega meie veebilehe külastamisel. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil saab teie isikut tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiab alljärgnevast privaatsuspoliitikast.

Andmete kogumine meie veebilehel

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebilehel?

Sellel veebilehel kogutud andmeid töötleb veebilehe haldaja. Haldaja kontaktandmed leiate veebilehel asuvatest kontaktandmetest.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Mõned andmed kogutakse ajal, kui teie need meile saadate. Selleks võivad näiteks olla andmed, mille te sisestate kontaktivormi kaudu.

Veebilehe külastamisel koguvad meie IT-süsteemid automaatselt muid andmeid. Need andmed on peamiselt tehnilised andmed, nagu info teie poolt kasutatud brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, millega te meie lehte kasutate või sellele sisenete. Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete meie veebilehele.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse selleks, et tagada veebilehe veatu toimimine. Teie kasutajakäitumise analüüsimiseks saab kasutada muid andmeid.

Millised on teie õigused seoses teie isiklike andmetega?

Teil on igal ajal õigus nõuda tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja kogumise eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Andmete parandamiseks, blokeerimiseks või kustutamiseks ja täiendavate andmekaitse küsimuste korral võite meiega igal ajal ühendust võtta kontaktandmetes toodud aadressil. Lisaks on teil õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole.

Analüüsi ja kolmandate isikute tööriistad

Meie veebilehte külastades võidakse läbi viia statistilist analüüsi teie käitumismustri kohta meie veebilehel. See toimub peamiselt küpsiste ja analüüsiprogrammide abiga. Teie veebilehekülgedel liikumise analüüs on tavaliselt anonüümne, st me ei saa selle info kaudu teid tuvastada. Võite antud analüüsiga mitte nõustuda või seda keelata teatud tööriistu mitte kasutades. Üksikasjalikku teavet leiate järgnevast privaatsuspoliitikast.

Võite nimetatud analüüsiga mitte nõustuda, mille kohta leiate info alljärgnevalt.

2. Üldine teave ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Käesoleva veebilehe haldajad kaitsevad teie isikuandmeid väga põhjalikult. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalsetena ning vastavalt seadusega kehtestatud andmekaitse-eeskirjadele ja sellele privaatsuspoliitikale.

Kui kasutate antud veebilehte, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil saab teie isikut tuvastada. See privaatsusavaldus selgitab, millist teavet me kogume ja milleks me seda kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil see juhtub.

Juhime tähelepanu sellele, et andmeedastus internetis (nt e-posti teel suhtlemine) võib olla seotud turvariskidega. Kolmandate isikute juurdepääsu täielik keelamine teie andmetele ei ole võimalik.

Teatis selle veebilehe eest vastutava isiku kohta

Selle veebilehe andmete töötlemise eest vastutab:

DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung GmbH

Am Weidendamm 1A

10117 Berliin


Telefon: 030-72 62 52 72

E-post: info@hotelstars.eu


Vastutav osapool on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite (nimed, e-posti aadressid jne) üle.

Teie andmetöötluse nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Võite olemasoleva nõusoleku igal ajal tühistada. Selleks piisab vabas vormis saadetud e-kirjast. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta kuni selle tühistamiseni kogutud andmete töötlemise õiguspärasust.

Kaebuse esitamise õiguspädevatele asutustele

Andmekaitseseaduse rikkumise korral on asjaomasel isikul õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole. Andmekaitsega seotud pädev järelevalveasutus on Saksamaa riigi andmekaitseametnik, kelle peakontor asub meie ettevõttes. Andmekaitseametnike nimekirja ja nende kontaktandmed leiate järgmiselt lingilt: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada andmeid, mida me teie nõusolekul või lepingu täitmisel töötleme, või saata need kolmandatele isikutele standardsel masinloetaval kujul. Kui te vajate otsest andmete edastamist teisele vastutavale isikule, tehakse seda ainult niivõrd, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL või TLS-i krüptimine

See leht kasutab SSL- või TLS-i krüpteerimist turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks, näiteks päringute puhul, mille edastate meile kui lehe haldajale. Võite krüptitud ühenduse tuvastada brauseri aadressiribal, kui see muutub „http://“ –st vastavalt „https://-ks“ ja teie brauseri aadressiribal kuvatakse lukuikoon.

Kui SSL-i või TLS-i krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa teie poolt edastatud andmeid lugeda kolmandad isikud.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Vastavalt seadusele on teil igal ajal õigus nõuda tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja kogumise eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete teema kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta kontaktandmetes toodud aadressil.

Reklaamsõnumitega mittenõustumine

Käesolevaga keelame selgesõnaliselt veebilehe kontaktandmetes avaldatud kontaktaadressidele soovimatute reklaam- ja teabematerjalide saatmise ilma selle selgesõnalise taotluseta. Veebilehe haldaja jätab endale õiguse võtta kasutusele konkreetsed õiguslikud meetmed soovimatu reklaamteabe, näiteks rämpsposti, saatmise korral.

3. Andmete kogumine meie veebilehel

Küpsised

Mõned meie veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsised aitavad muuta meie veebilehte kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvaliseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on salvestatud teie arvutisse ja brauserisse.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Teie külastuse lõpus kustutatakse need automaatselt. Teised küpsised jäävad seadme mällu, kuni need kustutatakse. Need küpsised võimaldavad meil järgmise külastuse ajal teie brauserit ära tunda.

Saate oma brauseri seadistada selliselt, et teid teavitatakse küpsiste kasutamise kohta, nii et saate igal korral otsustada, kas võtate küpsise vastu või keeldute sellest. Teise võimalusena saate oma brauserit seadistada nii, et teatud juhtudel küpsiseid automaatselt aktsepteeritakse või neid alati keelatakse ja brauseri sulgemisel automaatselt kustutatakse. Küpsiste keelamine võib piirata selle veebilehe funktsionaalsust.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise side võimaldamiseks või teatud funktsioonide kasutamiseks, mida soovite kasutada (näiteks ostukorv), salvestatakse vastavalt GDPR-i artikkel 6 lõige 1 punktile f. Veebilehe haldajal on põhjendatud huvi küpsiste säilitamise suhtes, et tagada tehniliste tõrgeteta ja optimeeritud teenuste pakkumine. Kui salvestatakse ka muid küpsiseid (näiteks neid, mida kasutatakse teie sirvimiskäitumise analüüsimiseks), käsitletakse neid privaatsuspoliitikas eraldi.

Serveri logifailid

Veebilehe pakkuja kogub ja salvestab andmeid, mida teie brauser automaatselt meile edastab, nn serverlogifailides. Need andmed on:

  • brauseri tüüp ja brauseri versioon

  • kasutatud operatsioonisüsteem

  • viitaja URL

  • juurdepääsu saanud arvuti kasutajanimi

  • serveri päringu aeg

  • IP-aadress

Neid andmeid ei ühendata teiste andmeallikatega.

Andmetöötluse aluseks on GDPRi artikkel 6 lõige 1 punkt b, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vajalike meetmete võtmiseks.

Kontaktivorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormide kaudu, salvestatakse teie päringus sisalduvad üksikasjad, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, et vastata teie küsimusele ja sellele järgnevatele küsimustele. Me ei jaga seda teavet ilma teie loata.

Seetõttu töötleme kõiki teie kontaktivormi sisestatud andmeid vaid teie nõusolekul vastavalt GDPRi artikli 6 lõige 1 punktile a. Võite olemasoleva nõusoleku igal ajal tühistada. Selleks piisab vabas vormis saadetud e-kirjast. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta kuni selle tühistamiseni kogutud andmete töötlemise õiguspärasust.

Me säilitame teie kontaktivormis esitatud andmed seni, kuni te taotlete nende kustutamist, tühistate oma nõusoleku andmete kogumiseks või kui andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt pärast teie taotluse täitmist). Kõnealune säte ei mõjuta kohustuslikke õigusakte, eriti neid, mis puudutavad kohustuslike andmete säilitamise tähtaegu.

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd need on õigussuhte loomiseksvõi muutmiseks vajalikud (põhiandmed). Seda tehakse vastavalt GDPRi artikli 6 lõige 1 punktile b, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vajalike meetmete võtmiseks. Kogume, töötleme ja kasutame meie veebilehele sisenemisel saadavaid isikuandmeid (kasutusandmeid) vaid sellisel määral, mis on vajalik, et tagada juurdepääs meie teenustele või väljastada arve teenuste kasutamise eest.

Kogutud klienditeave kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist. Seaduslikud säilitamise tähtajad jäävad kehtima.

Me edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik meiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks, näiteks asjakohaste asutuste klassifitseerimiseks. Teie andmeid ei edastata muudel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Teie andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele reklaami eesmärgil ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Andmetöötluse aluseks on GDPRi artikkel 6 lõige 1 punkt b, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vajalike meetmete võtmiseks.

4. Analüüsimeetodid ja reklaam

Google Analytics

See veebileht kasutab veebianalüüsimise teenust Google Analytics, mida osutab Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab nn küpsiseid. Need on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist teie poolt. Küpsise poolt veebilehe kasutamise kohta saadud teave edastatakse tavaliselt Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsised salvestatakse vastavalt GDPRi artikkel 6 lõige 1 punktile f. Veebilehe haldajal on põhjendatud huvi analüüsida kasutaja käitumist nii veebilehe kui ka reklaami optimeerimiseks.

IP anonüümsus

Oleme aktiveerinud selle lehe IP-anonüümsuse funktsiooni. Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidus või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osapooltes enne edastamist Ameerika Ühendriikidesse. Ainult erandjuhtudel saadetakse terve IP-aadress USA-sse Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selle veebilehe haldaja nimel, et hinnata teiepoolset veebilehe kasutamist, veebilehe tegevusaruannete koostamiseks ning muude veebilehe tegevuse ja interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks veebilehel. Google Analyticsile teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei liideta muu Google’i valduses oleva teabega.

Brauseri pistikprogramm

Võite keelata küpsiste salvestamist, valides oma brauseri tarkvaras vastavas sätted. Samas võib see tähendada, et te ei saa nautida veebilehe funktsioone täies mahus. Lisaks võite keelata küpsiste poolt kogutud andmete, mis on seotud teie veebilehe külastusega (sh teie IP-aadressi), edastamise Google’ile ja nende andmete töötlemise Google’i poolt, laadides alla ja installides brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=et.

Andmete kogumise keelamine

Google Analyticsi abil saate keelata oma andmete kogumist, klõpsates järgmisel lingil. Sealjuures seadistatakse loobumise küpsis, et keelata teie andmete kogumist selle lehe järgmistel külastustel: Google Analyticsi keelamine

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics käitleb kasutajaandmeid, leiate Google’i privaatsuseeskirjadest: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et.

Andmetöötluse allhankimine

Oleme sõlminud Google’iga kokkuleppe oma andmete töötlemiseks ja rakendame Google Analyticsit kasutades täiel määral Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Google Analyticsi demograafiliste andmete kogumine

See veebileht kasutab Google Analyticsi demograafilist funktsiooni, mis võimaldab luua aruandeid, mis sisaldavad teavet lehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed põhinevad Google’ist pärinevate huvipõhistel reklaamidel ja kolmandate osapoolte külastajaandmetel. Neid kogutud andmeid ei saa seostada konkreetse üksikisikuga. Võite selle funktsiooni igal ajal keelata, kohandades oma Google’i konto reklaamide seadeid või keelates Google Analyticsil andmete kogumise, nagu on kirjeldatud jaotises „Andmete kogumise keelamine“.

Google Analytics Remarketing

Meie veebilehtedel kasutatakse Google Analytics Remarketingi (taasturundamise) funktsioone koos Google AdWordsi ja DoubleClicki erinevate seadmeüleste võimalustega. Seda teenust osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

See funktsioon võimaldab Google AdWordsi ja Google DoubleClicki erinevate seadmeüleste funktsioonide abil ühendada sihtrühmi Google Analytics Remarketingiga taasturundamiseks loodud sihtotstarbeliste reklaamide levitamisega. Sel moel saab teistes seadmetes (nt tahvelarvutis või arvutis) kuvada huvipõhiseid isikupärastatud reklaamsõnumeid, mis on teie jaoks kohandatud olenevalt teie ühes seadmes (nt mobiiltelefonis) tuvastatud eelnevast kasutamisest ja internetis surfamise käitumisest.

Kui olete oma nõusoleku andnud, seob Google selleks otstarbeks teie veebi ja rakenduse sirvimisajaloo teie vastava Google’i kontoga. Sel moel saab samu isikupärastatud reklaamsõnumeid kuvada kõikides seadmetes, milles olete oma Google’i kontoga sisse logitud.

Selle funktsiooni tagamiseks kogub Google Analytics Google’i autentseid kasutajatunnuseid, mis on meie Google Analyticsi andmetega ajutiselt seotud, et määratleda ja luua sihtrühmi seadmeüleste reklaamide edastamiseks.

Te saate taasurundamisest/suunatud reklaamidest püsivalt loobuda, lülitades Google’i kontol välja personaliseeritud reklaamid; saate seda teha järgneval aadressil: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Teie Google’i konto andmetes kogutud andmete koondamine põhineb ainult teie nõusolekul, mille võite Google’ile anda või tühistada vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a. Andmete kogumine toimingute puhul, mis ei ole ühendatud teie Google’i kontoga (näiteks kuna teil ei ole Google’i kontot või olete ühendamise keelanud), põhineb andmete kogumisel vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f. Veebilehe haldajal on põhjendatud huvi anonüümsete kasutajate käitumise analüüsimiseks reklaami eesmärgil.

Lisateabe saamiseks ja Google’i privaatsuseeskirjadega tutvumiseks külastage aadressi https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords ja Google Conversioni jälgimine

See veebileht kasutab Google AdWordsi. AdWords on veebireklaami platvorm, mille teenust osutab ettevõte Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid („Google“).

Google AdWordsi osana kasutame nn konversioonide jälgimist. Google'i pakutava reklaami klõpsamisel määratakse konversiooni jälgimise küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie veebibrauser teie arvutisse salvestab. Need küpsised aeguvad 30 päeva pärast ja neid ei kasutata kasutaja isiku tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab veebilehel teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, siis saame meie ja Google aru, et kasutaja klõpsas reklaamil ja suunati vastavale lehele.

Iga Google AdWordsi klient saab erineva küpsise. Seega ei saa küpsiseid jälgida AdWordsi klientide veebilehtede kaudu. Konversiooniküpsise abil saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika loomiseks AdWordsi teenuse kaudu reklaamijatele, kes on valinud konversioonide jälgimise. Klienti teavitatakse sellest, kui palju kasutajaid tema reklaamil klõpsasid ja konversiooni jälgimise märgendi lehele suunati. Kuid reklaamijad ei saa teavet, mida saaks kasutada kasutajate isikute tuvastamiseks. Kui te ei soovi jälgimises osaleda, võite sellest loobuda, eemaldades lihtsalt Google Conversion Trackingu küpsise, muutes selleks oma brauseri seadeid. Seda tehes ei kaasata teid konversioonijälgimise statistikasse.

Konversiooniküpsised salvestatakse vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f. Veebilehe haldajal on põhjendatud huvi analüüsida kasutaja käitumist nii veebilehe kui ka reklaamide optimeerimiseks.

Lisateavet Google AdWordsi ja Google Conversion Trackingu kohta leiate Google’i privaatsuseeskirjadest aadressil https://www.google.de/policies/privacy/.

Saate oma brauserit seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste kasutamise kohta, et saaksite iga kord eraldi otsustada, kas küpsis vastu võtta või tagasi lükata. Alternatiivina saate oma brauserit seadistada nii, et teatud tingimustel võetakse küpsiseid automaatselt vastu või need on alati keelatud, või küpsised kustutatakse automaatselt brauseri sulgemisel. Küpsiste keelamine võib piirata selle veebilehe funktsionaalsust.

5. Uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovite saada meie uudiskirja, vajame me kehtivat e-posti aadressi ning teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et olete nimetatud e-posti aadressi omanik ja nõustute uudiskirja saamisega. Täiendavaid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Me kasutame neid andmeid ainult soovitud teabe edastamiseks ja neid ei edasta kolmandatele isikutele.

Seetõttu töötleme kõiki teie kontaktivormile sisestatud andmeid vaid teie nõusolekul vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a. Võite oma nõusoleku oma andmete ja e-posti aadressi salvestamiseks ning nende kasutamiseks uudiskirja saatmisel igal ajal tühistada, näiteks uudiskirjas oleva lingi „loobu tellimine“ kaudu. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta kuni selle tühistamiseni kogutud andmete töötlemise õiguspärasust.

Uudiskirja saajaks registreerimisel esitatud andmeid kasutatakse uudiskirja edastamiseks kuni tellimuse tühistamiseni, mil saadetud andmed kustutatakse. Andmed, mida oleme salvestanud muuks otstarbeks (nt liikmeregistri e-posti aadressid), ei muutu.

Newsletter2Go

See veebileht kasutab uudiskirjade saatmiseks Newsletter2Go teenust. Selle teenuse pakkuja on Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berliin, Saksamaa.

Newsletter2Go on teenus, mis korraldab ja analüüsib uudiskirjade levitamist. Meie uudiskirja tellimiseks pakutavad andmed salvestatakse Saksa Newsletter2Go serverites.

Kui te ei soovi, et Newsletter2Go analüüsiks teie uudiskirja kasutamisega seotud infot, tuleks teil uudiskirja saamisest loobuda. Selleks on igas uudiskirjas toodud vastav link. Võite uudiskirja saamisest loobuda ka otse veebilehel.

Newsletter2Go andmeanalüüs

Newsletter2Go abil saame analüüsida meie uudiskirja-kampaaniaid. Näiteks saame näha, kas uudiskiri avati ja milliseid linke klikiti. Selle kaudu saame muu hulgas infot selle kohta, millistel linkidel klikiti mitmel korral.

Lisaks näeme, kas pärast linkidel klõpsamist toimuvad teatud toimingud (konversioonimäär). Seega saame kindlaks teha, kas uudiskirja lingi klõpsamine on viinud näiteks toote ostmiseni.

Newsletter2Go võimaldab meil ka uudiskirja saajaid erinevatesse kategooriatesse liigitada (segmentide loomine). Näiteks on võimalik uudiskirja saajaid liigitada soo, isiklike eelistuste (nt taimetoitlane või mitte-taimetoitlane) või kliendisuhete (nt olemasolevad või potentsiaalsed kliendid) järgi. Nii saame uudiskirju paremini vastavatele sihtrühmadele kohandada.

Lisateavet Newsletter2Go funktsioonide kohta leiate siit: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Õiguslik alus

Andmetöötlus põhineb GDPRi artikli 6 lõike 1 punktil a. Võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta kuni selle tühistamiseni kogutud andmete töötlemise õiguspärasust.

Säilitamise kestus

Uudiskirja saajaks registreerimisel saadavaid andmeid kasutatakse uudiskirja levitamiseks kuni hetkeni, mil te tellimuse tühistate, pärast mida kustutatakse nimetatud andmed meie ja Newsletter2Go serveritest. Andmed, mida oleme salvestanud muuks otstarbeks (nt liikmeregistri e-posti aadressid), ei muutu.

Lisateavet saate Newsletter2Go privaatsuspoliitika kohta aadressil: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Allhankega seotud andmetöötluslepingu lõpetamine

Oleme sõlminud Newsletter2Go-ga andmetöötluslepingu, milles me sätestame Newsletter2Go kohustuse kaitsta meie klientide andmeid ja mitte avaldada nimetatud andmeid kolmandatele isikutele. Seda lepingut saab vaadata järgmisel lingil: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

6. Pistikprogrammid ja tööriistad

YouTube

Meie veebileht kasutab YouTube’i pistikprogramme, mida haldab Google. Lehekülgede haldaja on YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Kui külastate mõnda meie lehte, millel on YouTube’i pistikprogrammi valmidus, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Siin teavitatakse YouTube’i serverit sellest, milliseid meie lehti te külastanud olete.

Kui olete sisse loginud oma YouTube’i kontole, võimaldab YouTube teie sirvimiskäitumist otseselt seostada teie isikliku profiiliga. Saate seda välistada, kui logite oma YouTube’i kontolt välja.

YouTube’i kasutatakse meie veebilehe atraktiivseks muutmiseks. See on põhjendatud huvi vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f.

Lisateavet kasutajaandmete haldamise kohta leiate YouTube’i privaatsuseeskirjadest aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Google Web Fonts

Käesoleval veebilehel kasutatakse fontide ühtseks kuvamiseks Google'i poolt pakutavaid veebifonte. Lehe avamisel laadib teie brauser vajalikud veebifondid brauseri vahemällu, et tekste ja fonte korrektselt kuvada.

Kui avate meie veebis lehekülje, mis sisaldab sotsiaalmeedia pistikprogramme, loob teie brauser otseühenduse Google’i serveritega. Selle tulemusena saab Google teada, et meie veebilehte on külastatud teie IP-aadressi kaudu. Google’i veebifontide kasutamine on meie veebilehe ühtse ja väljapeetud kuvamise huvides. See kujutab endast põhjendatud huvi vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f.

Kui teie brauser ei toeta veebifonte, kasutab teie arvuti standardfonti.

Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate aadressilt https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i privaatsuspoliitika aadressilt https://www.google.com/policies/privacy/.

Find your Hotel


Hotelsearch