Hotreci Eestkoste all > HOTREC
System Hotelstars union

Hotelstar Unioni Süsteem

Hotelstars Uninoni asutasid 2009. aastal Hotreci (Hotellide, restoranide ja kohvikute katuseorganisatsioon Euroopas) egiidi all Austria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Ungari, Holland, Rootsi ja Šveitsi hotellide liidud. Lisaks antud riikidele kuulub Hotelstars Unioni veel Belgia, Taani, Eesti, Kreeka, Läti, Leedu, Luxsenbourg, Malta ja Liechtenstein, Sloveenia.

Osalevates riikides tagab selline partnerlus ühtlustatud hotelliliigituse ühisnäitajate ja -toimingute alusel. Hotelstars Union edendab osalevates riikides hotellitööstuse mainet ja kvaliteeti, tagades külastajatele läbipaistvuse ja kindlustunde ning toetades nii hotellide turundustegevust.

Hotelstars Unioni liikmed on ette võtnud suure väljakutse Euroopa hotellide klassifitseerimisel, mis sai alguse 2004. aastal Bergenis toimunud HOTRECi seminaril hotellide järgusüsteemide teemal ning jätkus 15, praeguseks 21 HOTRECi põhimõtte vastuvõtmisega, mis on aluseks riiklike/piirkondlike hotellide järgusüsteemide kujundamisele ja täiendamisele Euroopas.

Hotelstars Unioniga on oodatud liituma ka teised HOTRECi liikmed. Ühine hotellide liigitussüsteem areneb ja muutub pidevalt. Selle näitajaid ja toimimist kontrollitakse kogu aeg ning neid arendatakse külastajate ootuste kohaselt.

Find your Hotel


Hotelsearch