Pod Patronaci Hotrec > HOTREC
System Hotelstars union

Systém unie Hotelstars Union

Pod patronací HOTREC – konfederace zastřešující asociace hotelů, restaurací a kaváren v Evropě – byla v roce 2009 založena unie Hotelstars Union. Členy této "hvězdné" rodiny jsou Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko.

Partnerství těchto zemí zajišťuje harmonizovanou klasifikaci hotelů prostřednictvím sdílení společných kritérií a postupů v účastnických zemích. Hotelstars Union zlepšuje renomé a kvalitu hotelového odvětví v účastnických zemích tím, že hostům přináší vyšší transparentnost a bezpečnost, a tím napomáhá k lepšímu marketingu hotelů.

Členové unie Hotelstars Union absolvují náročné kroky na cestě k Evropské klasifikaci hotelů, která započala již během semináře HOTREC pořádaného na téma hotelové klasifikace v Bergenu v roce 2004, a jež pokračovala přijetím 15ti, nyní již "21 principů HOTREC" platných pro zřizování a/nebo revidování národních/regionálních hotelových klasifikačních systémů v Evropě.

Členství v unii Hotelstars Union je otevřené dalším členům konfederace HOTREC. Společná klasifikace hotelů představuje dynamický systém, jehož kritéria a postupy se pravidelně kontrolují a dále se vyvíjejí s přihlédnutím k očekávání hostů.

Find your Hotel