Pod Patronaci Hotrec > HOTREC

Statutární informace

Deutsche Hotel und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Fachbereich Hotellerie

Zastupená svým prezidentem: Ernst Fischer

Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
Německo

Tel: +49 30 59 00 99 69-4
Fax: +49 30 59 00 99 69-9
Email: info@dehoga.de
Web: www.dehoga.de

Zapsaná do rejstříku asociací u okresního soudu Berlin-Charlottenburg pod spisovou značkou 95 VR 19679 Nz.

Webdesign

elbgraphen GmbH
Werbeagentur
Van-der-Smissen-Straße 4
22767 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 38 62 92-00
Fax: +49 (0) 40 38 62 92-08
Email: info@elbgraphen.de
Web: www.elbgraphen.de

Všeobecné zřeknutí se odpovědnosti

Obsah těchto stránek zajišťuje DEHOGA Bundesverband. Jakkoliv jsme se snažili zajistit, aby veškeré informace na těchto stránkách byly správné, nemůžeme zaručit jejich přesnost, aktuálnost ani úplnost. Nemůžeme přebírat jakoukoliv odpovědnost za obsah dalších internetových stránek dostupných prostřednictvím odkazů uvedených na těchto stránkách. Výslovně se distancujeme od jakéhokoliv obsahu, jenž je v rozporu s příslušnými právními předpisy nebo porušuje jakékoliv etické normy.

Autorská práva

Právní vlastnictví a veškerá autorská či jiná duševní práva týkající se těchto stránek a jejich designu, textů, grafiky, softwaru a veškerých dalších materiálů uvedených na těchto stránkách budou vždy náležet DEHOGA Bundesverband, pokud není uvedeno jinak. Reprodukování nebo využívání obsahu není povoleno bez našeho předchozího výslovného souhlasu. Svoje požadavky v tomto smyslu prosím adresujte na DEHOGA Bundesverband tiskové mluvčí Stefanie Heckel (heckel(at)dehoga.de or +49 30 72 62 52 32).

Obchodní známky a duševní vlastnictví

Veškeré obchodní známky, loga a značky služeb vyobrazené na těchto stránkách jsou buď registrovanými nebo neregistrovanými obchodními známkami DEHOGA Bundesverband či jejich příslušných vlastníků. Nesmějí být používány bez našeho předchozího písemného souhlasu. Bez váhání budeme naše práva k duševnímu vlastnictví vymáhat v maximální míře umožňované zákonem.

 

All published images on this website are subject to copyright. A utilization therefore requires the consent of the respective author.

Photo credits:
www.fotolia.de
69096109 © Kzenon, 68558789 © rilueda, 74065589 © imagesetc, 92699867 © .shock, 28525028 © contrastwerkstatt, 95103087 © arizanko, 25564070 © sebra, 88468186 © BillionPhotos.com

Find your Hotel