Pod Patronaci Hotrec > HOTREC
Members Hotelstars Union

Prohlášení o ochraně soukromí

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
1. Přehled ochrany údajů

Všeobecné informace

Následující řádky přinášejí stručný přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou jakékoli údaje, podle kterých byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o subjektu ochrany údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování dat na našich internetových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromažďované na těchto internetových stránkách zpracovává provozovatel těchto webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v  právním upozornění, které je povinně uvedeno na těchto internetových stránkách.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiná data jsou automaticky shromažďována našimi IT systémy při návštěvě internetových stránek. Tato data jsou především technického rázu, například typ prohlížeče a operační systém, který používáte, nebo kdy jste stránky navštívili. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše internetové stránky.

K čemu využíváme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje proto, aby se zajistilo řádné fungování internetových stránek. Jiné údaje lze využívat k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o vašich uložených datech, o jejich původu, jejich příjemcích a o účelu jejich shromažďování. Máte také právo požadovat, aby data byla opravena, zablokována nebo smazána. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analytické služby a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich internetových stránek mohou být prováděny statistické analýzy vašeho chování při surfování. K tomu dochází především pomocí využívání souborů cookie a pomocí analýz. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní, tzn., že nebudeme schopni vás z těchto údajů identifikovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jak v tomto ohledu můžete využívat své možnosti.

2. Všeobecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto internetových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a jednáme v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů i s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto internetové stránky, bude docházet ke shromažďování různých osobních údajů. Osobní informace jsou jakékoli údaje, podle kterých byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k jakým účelům je využíváme. Vysvětlují také, jakým způsobem a za jakým účelem k tomu dochází.

Upozorňujeme, že u údajů přenášených prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) může docházet k narušení bezpečnosti. Úplná ochrana vašich dat před přístupem třetích stran není možná.

Oznámení týkající se subjektu zodpovědného za tyto internetové stránky

Subjektem zodpovědným za zpracovávání údajů na těchto internetových stránkách je:

DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung GmbH

Am Weidendamm 1A

10117 Berlín

Tel: 030-72 62 52 72

E-mail: info@hotelstars.eu

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s dalšími subjekty rozhoduje o účelu a způsobu zpracovávání osobních údajů (jména, e-mailové adresy, atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho operací zpracování dat je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. K tomu postačí neformální e-mail, jímž takovou žádost podáte. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů platných pro oblast ochrany údajů, dotčená osoba může podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy týkajícími se ochrany údajů je příslušný státní úředník pro ochranu údajů v tom německém státě, v němž má naše společnost ústředí. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, byla automaticky doručena vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v míře technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky využívají šifrování SSL nebo TLS, a to z bezpečnostních důvodů i pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám jakožto provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte v adresním řádku vašeho prohlížeče tak, že se adresa změní z „http://“ na „https://“ a v adresním řádku prohlížeče se zobrazí ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která k nám přenášíte, nemohou třetí strany číst.

Informace, blokování, vymazání

V mezích umožněných zákonem máte právo na to, aby vám byly kdykoli poskytnuty bezplatné informace o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou ukládány, jakož i o jejich původu, příjemci a účelu, za kterým byly zpracovány. Máte také právo si tyto údaje nechat opravit, zablokovat nebo vymazat. Pokud máte další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

Výhrada vůči propagačním e-mailům

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky kladenými právním upozorněním na internetových stránkách k zasílání propagačních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatel těchto internetových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případech rozesílání nevyžádaných reklamních materiálů, jako jsou například spamy.3. Shromažďování údajů na našich stránkách

Cookies

Některé naše internetové stránky využívají „cookies“. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše internetové stránky byly uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, a ukládá je váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Ty se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají v paměti vašeho přístroje, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě internetových stránek.

Váš prohlížeč si můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie a vy se tak mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmout či odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby za určitých podmínek přijímal soubory cookie automaticky, nebo aby je vždy odmítl, nebo aby automaticky mazal cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto internetových stránek.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. nákupní košík), se ukládají v souladu se čl. 6, odst. 1, písm. f, DSGVO (tedy GDPR, v Německu EU-Datenschutzgrundverordnung - EU-DSGVO). Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, aby mohl zajistit poskytování optimalizované služby bez technických závad. Pokud jsou ukládány i jiné soubory cookie (například ty, které se používají k analýze vašeho chování při surfování), budou v tomto dokumentu řešeny samostatně.

Soubory protokolů serveru

Poskytovatel internetových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává v podobě „souborů protokolů serveru“. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verzi prohlížeče

  • Používaný operační systém

  • URL odkazujícího uživatele

  • Jméno hostitele přistupujícího počítače

  • Čas požadavku serveru

  • IP adresa

Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracovávání dat je čl. 6 (1) (b) DSGVO, který umožňuje zpracovávat údaje k plnění smlouvy nebo k provádění opatření předcházejících uzavření smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně kontaktních údajů, které poskytnete, abychom mohli odpovědět na vaši otázku a na případné následné otázky. Tyto informace bez vašeho svolení nesdílíme.

Proto zpracováváme veškeré údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí neformální e-mail, jehož prostřednictvím takovou žádost podáte. Data zpracovaná před přijetím vaší žádosti mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Data poskytnutá v kontaktním formuláři uchováváme do té doby, nežli požádáte o jejich vymazání, dokud nezrušíte svůj souhlas s jejich ukládáním, nebo pokud již účel jejich uložení nebude přetrvávat (např. po splnění vašeho požadavku). Veškerá povinná právní ustanovení, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Zpracování dat (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze tehdy, je-li to nezbytné k vytvoření nebo pozměnění právních vztahů s námi (hlavní, tzv. „master“ údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, jenž povoluje zpracovávání údajů pro účely plnění smlouvy nebo pro provádění opatření předcházejících uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme při vašem přístupu na naše internetové stránky (údaje o využití) pouze v takovém rozsahu, který vám umožní přístup k naší službě, nebo který umožní nám účtovat vám poplatek za takový přístup.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo po ukončení obchodního vztahu. Právní doba uchovávání údajů zůstává nedotčena.

Osobně identifikovatelné údaje předáváme třetím stranám pouze v rozsahu, který je požadován pro plnění podmínek smlouvy s námi uzavřené, a to například institucím zabývajícím se klasifikací. Vaše údaje nebudou přenášeny za žádným jiným účelem, pokud jste k tomu neposkytli váš výslovný souhlas. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu zveřejňovány třetím stranám k reklamním účelům. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, který umožňuje zpracovávání údajů za účelem plnění smlouvy nebo k provádění opatření předcházejících uzavření smlouvy.4. Analýzy a inzerce

Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, což je internetová analytická služba. Tuto službu provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání internetových stránek. Informace, které cookie vygenerují o vašem používání těchto internetových stránek, jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a jsou tam ukládány.

Cookies ze služby Google Analytics se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů tak, aby optimalizoval svoje internetové stránky i svoji inzerci.

Anonymizace IP adresy

Pro tyto internetové stránky jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. Vaši IP adresu společnost Google ještě v rámci Evropské unie nebo v rámci jiných stran, jež uzavřely Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, zkrátí před jejím přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná adresa IP a zkrácena bude až tam. Společnost Google zastupující provozovatele těchto internetových stránek použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb provozovateli těchto internetových stránek týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude slučována s žádnými dalšími údaji, které společnost Google uchovává.

Plug-in prohlížeče

Ukládání těchto souborů cookie můžete zabránit zvolením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že tento krok může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Můžete také zabránit tomu, aby data vygenerovaná soubory cookies informující o vašem využívání internetových stránek (včetně vaší IP adresy) byla předávána společnosti Google a byla společností Google dále zpracovávána, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul (plug-in), jenž je k dispozici na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vyjádření nesouhlasu se shromažďováním údajů

Shromažďování dat pomocí nástroje Google Analytics můžete zabránit kliknutím na níže uvedený odkaz. Cookie pro odhlášení (opt-out) se nastaví tak, aby zabránilo shromažďování vašich dat při příštích návštěvách těchto stránek. Zakázání služby Google Analytics: Disable Google Analytics

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Outsourcing zpracovávání dat

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google o outsourcingu zpracovávání našich dat a při využívání služby Google Analytics plně dodržujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Shromažďování demografických dat službou Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají demografické funkce služby Google Analytics. Ty umožňují generovat zprávy s informacemi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje se rekrutují ze zájmově cílené inzerce společnosti Google a z údajů třetích stran o jejich návštěvnících. Takto shromážděná data není možné přiřadit k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat úpravou nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování dat pomocí služby Google Analytics, tak jak je popsáno v části „Odmítnutí shromažďování dat“.

Remarketing v rámci služby Google Analytics

Naše internetové stránky využívají funkce Google Remarketing služby Google Analytics v kombinaci s  funkcemi párování zařízení (cross-device) Google AdWords a DoubleClick. Tuto službu poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit cílovou skupinu propagačního marketingu vytvořeného nástrojem Google Analytics Remarketing se schopnostmi nástrojů Google AdWords a Google DoubleClick vzájemně párovat různá zařízení. To umožňuje, aby byla reklama zobrazována podle vašich osobních zájmů identifikovaných na základě vašeho předchozího používání internetu a surfování na jednom zařízení (např. mobilním telefonu) i na jiných zařízeních (například tabletu nebo počítači).

Jakmile poskytnete svůj souhlas, společnost Google za tímto účelem sloučí vaši historii procházení internetu a historii využívání aplikací s vaším účtem Google. Každé zařízení, které se přihlásí do vašeho účtu Google, tak může dostávat stejné personalizované propagační zprávy.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics identifikátory ID uživatelů ověřené společností Google, které jsou dočasně propojeny s našimi daty v Google Analytics, tak abychom definovali a vytvořili cílové skupiny pro reklamní propagaci využívající párování zařízení.

Z párovaného remarketingu/cílené reklamy se můžete trvale odhlásit tak, že vypnete personalizovanou reklamu na svém účtu Google; postupujte dle tohoto odkazu:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Slučování dat nashromážděných ve vašich údajích na účtu Google probíhá výhradně s vaším souhlasem, který můžete společnosti Google poskytnout nebo odebrat dle článku. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. U operací shromažďování dat, které nebyly sloučeny do vašeho účtu Google (například proto, že nemáte Google účet, nebo jste vyjádřili námitku proti sloučení), se shromažďování údajů řídí čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na analyzování chování anonymního uživatele za propagačními účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tyto internetové stránky využívají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci služby Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, založí se soubor cookie pro měření konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá na vašem počítači. Tyto soubory cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky webového serveru a platnost souboru cookie dosud nevypršela, společnost Google a internetové stránky mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a pokračoval na tyto stránky.

Každý inzerent přes Google AdWords má přidělen jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat pomocí internetových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se využívají k vytváření konverzních statistik pro AdWords inzerenty, kteří si sledování konverzí zvolili. Zákazníkům se sděluje celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na označenou stránku s měřením konverzí. Inzerenti však nedostávají žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se z něj odhlásit tím, že změníte nastavení svého prohlížeče, a to tak, že jednoduše vypnete soubory cookie sledující konverze – Google Conversion Tracking. Tímto způsobem nebudete zařazováni do statistik sledování konverzí.

Konverzní soubory cookie se ukládají ve shodě s článkem 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů s cílem optimalizovat svoje internetové stránky i svoji inzerci.

Další informace o službě Google AdWords a službě sledování konverzí Google Conversion Tracking naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google:

https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč si můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby za určitých podmínek soubory cookie přijímal automaticky, nebo aby je vždy odmítl, nebo aby automaticky mazal soubory cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto internetových stránek.5. Newsletter

Údaje z bulletinu

Pokud chcete dostávat náš informační bulletin, požadujeme od vás platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s tím, abyste tento informační bulletin dostávali. Žádné další údaje nejsou shromažďovány, nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje využíváme pouze k odesílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Proto zpracováváme veškerá data, která zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním vašich dat a e-mailové adresy a s jejich využíváním pro zasílání newsletteru, např. prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ uvedeném v informačním bulletinu. Údaje zpracované před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávány.

Údaje poskytnuté při registraci k odběru informačního bulletinu budou používány k distribuci informačního bulletinu, dokud nezrušíte jeho odběr – tehdy dojde k vymazání uvedených údajů. Údaje, které jsme uložili za jiným účelem (např. e-mailové adresy pro členskou sekci) zůstávají nedotčeny.

Newsletter2Go

Tyto internetové stránky využívají službu Newsletter2Go k zasílání informačních bulletinů. Poskytovatelem této služby je Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Německo.

Newsletter2Go je služba, která organizuje a analyzuje distribuci informačních bulletinů. Údaje, které poskytnete při přihlášení k odběru našeho zpravodaje, budou uloženy na serverech Newsletter2Go v Německu.

Pokud nechcete, aby vaše využívání newsletteru bylo analyzováno službou Newsletter2Go, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každém zpravodaji, který zasíláme, příslušný odkaz. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit také přímo na internetových stránkách.

Analyzování dat službou Newsletter2Go

K analýze našich informačních kampaní využíváme službu Newsletter2Go. Ta nám umožňuje zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy jste klikli. Můžeme tak zjistit, jak často se na různé odkazy kliká.

Kromě toho můžeme zjistit, zda dojde k určitým činnostem po kliknutí na uvedené odkazy (míra konverze). Můžeme tedy určit, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru došlo například k nákupu.

Newsletter2Go nám také umožňuje klasifikovat příjemce newsletterů do různých kategorií (clustering). Příjemce newsletteru lze například rozdělit podle pohlaví, osobních preferencí (např. vegetarián nebo nevegetarián) nebo zákaznického vztahu (např. stávající nebo potenciální zákazník). To nám umožňuje přizpůsobit bulletin příslušným cílovým skupinám.

Podrobné informace o funkcích Newsletter2Go naleznete na následujícím odkazu:

https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/

Právní základ

Zpracovávání údajů se řídí čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Data zpracovaná před obdržením vaší žádosti mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Délka uchovávání

Údaje poskytnuté při registraci k odběru informačního bulletinu budou používány k distribuci informačního bulletinu, dokud nezrušíte jeho odběr – tehdy budou vymazány z našich serverů a ze serverů služby Newsletter2Go. Data, která jsme uložili za jiným účelem (např. e-mailové adresy pro členskou sekci), zůstávají nedotčena.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Newsletter2Go na adrese:

https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/

Uzavření smlouvy o outsourcingovém zpracování údajů

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat s Newsletter2Go, ve které žádáme, aby společnost Newsletter2Go chránila údaje našich zákazníků a nezveřejňovala uvedené údaje třetím stranám. Tuto smlouvu si můžete stáhnout zde:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x482786. Plug-iny a nástroje

YouTube

Naše internetové stránky využívají zásuvné moduly YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek využívajících plug-iny YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Tím je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube vám umožní propojit vaše chování při prohlížení stránek přímo s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit tím, že se z účtu YouTube odhlásíte.

YouTube využíváme k tomu, aby byly naše internetové stránky pro návštěvníky přitažlivé. To představuje oprávněný zájem dle čl. 6 (1) (f) DSGVO.

Další informace o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Webové fonty Google

Pro jednotné zobrazování typů písem využívají tyto stránky webové fonty poskytované společností Google. Když otevřete stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, tak aby se vám správně zobrazovaly texty a písma.

Zvolíte-li některou stránku z našich internetových stránek, která obsahuje sociální plug-in, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Google. Google je tak informován, že na naše internetové stránky byl učiněn přístup prostřednictvím vaší IP adresy. Využívání webových fontů Google se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich internetových stránek. To představuje oprávněný zájem dle čl. 6 (1) (f) DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Další informace o zacházení s uživatelskými daty naleznete na adrese:

https://developers.google.com/fonts/faq

a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese:

https://www.google.com/policies/privacy/***

 

Find your Hotel