Pod Patronaci Hotrec > HOTREC
Pressreleases of the Hotelstars Union and Countries

Tiskové zprávy Česká republika

02.11.2022
Hotelstars v novém kabátě díky dotaci od MMR


V letošním roce se nám podařilo získat od MMR ČR dotaci na rozvoj klasifikačních a certifikačních systémů s vazbou na rozvoj kvality v cestovním ruchu. Jedná se o dotační program podpory nestátních neziskových organizací udržitelného rozvoje cestovního ruchu na celostátní úrovni. Dotaci využijeme na nový informační systém Hotelstars, který je v současné době velmi zastaralý. Součástí inovace bude i upravený web Hotelstars, do kterého bude zahrnut seznam certifikovaných hotelů. Díky tomu posílíme propagaci a marketing Hotelstars.

Na webu Hotelstars bude pro provozovatele zařízení nově možnost vyzkoušet si na jako třídu by v certifikaci obstály pomocí testovací verze. Nový systém bude jednoduší pro žadatele o certifikát a díky tomu bude proces žádosti o certifikaci rychlejší a dostupnější. Nový web i systém bude spuštěn v prosinci letošního roku, máte se tedy na co těšit. Čím více hotelů se do certifikace Hotelstars zapojí, tím více se zvýší celková kvalita poskytovaných ubytovacích služeb v České republice. 

Dotace bude využita i na propagační materiály a celkovou propagaci Hotelstars jak na sociálních sítích, tak v turistických informačních centrech po celé republice, abychom rozšířili povědomí o důležitosti certifikace také u laické veřejnosti.


Find your Hotel


Hotelsearch