Pod Patronaci Hotrec > HOTREC
Pressreleases of the Hotelstars Union and Countries

Tiskové zprávy Česká republika

16.10.2018
Unie Hotelstars výrazně pokročila vpřípravě nového katalogu kritériíJens Zimmer Christensen, Prezident HSU


Unie Hotelstars výrazně pokročila vpřípravě nového katalogu kritériíJens Zimmer Christensen, Prezident HSU: Vysoký podíl na celosvětovém trhu hotelů klasifikovaných hvězdičkami si Evropa může udržet pouze pomocí moderních klasifikačních kritérií.

Správní radaunie Hotelstars Union (HSU) se sešla na svémkaždoročnímpodzimnímsetkání v Krakově, aby projednala nadcházející strategické výzvy. Delegáti ze 17 členských zemí a zástupcipotenciálních nových partnerských států, jako jsou Francie, Itálie a Polsko, se zabývali zejména revizí společného katalogu kritérií sloužícího ke klasifikaci hotelů. V této souvislosti představil současný prezident HSU, panJens Zimmer Christensen,zajímavé údaje z nedávno zveřejněné statistiky „Delta Check Star Count 2018“: na celém světě jehvězdičkami klasifikováno více než 400000profesionálních ubytovacích zařízení,tedy 17,6 procentzjejich celkového počtu 2,3 milionu. 50,7 procent ze všech hvězdičkami hodnocených hotelů se pak nachází v Evropě. Asijský trh zaujímá v celosvětovém srovnání druhé místo shodnotou 21,2%.„Abychom udrželi podíl Evropyna trhu, je stále důležitější průběžně revidovat a modernizovat náš katalog kritérií“, upozornilJens Zimmer Christensen.

Prezident konfederace znovu zdůraznil cíl tento procesrevidovat: zjednodušit kritéria, zvýšit flexibilitu a transparentnost a zaměřit se na funkci každého jednotlivého kritéria. „Otevření systému novým, nastupujícím konceptům vrámci hotelového trhu je pravděpodobně tím nejdůležitějším vyrovnávacím počinem tohoto revizního procesu“,pokračoval Prezident.Po dubnovém zasedání Správní rady ve Vídni bylo během dvou intenzivních setkánípracovní skupinydosaženo velkého pokroku, který umožnil, aby v Krakově mohl být předložen a schválen prvotní návrh. Některé ještě nedořešené otázky budou předmětem dalších pracovních schůzek. „Souběžně zahájíme testovací fázi na národní úrovni a výsledky začleníme do konečného návrhu připravovaného pro příští zasedání Rady v Helsinkách v květnu roku 2019“,zmínil Prezident další kroky.

Hotelstars UnionPod záštitou HOTREC –Hospitality Europe –založily hotelové asociace Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska vroce 2010 unii Hotelstars Union. Mezitím se k této hvězdné rodině připojily Belgie, Dánsko, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Liechtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta a Slovinsko. Unie vytvořila katalog harmonizovaných kritérií pro klasifikaci hotelů, který hostům a hoteliérům zajišťuje větší transparentnost a bezpečnost. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.hotelstars.eu.


Find your Hotel


Hotelsearch