Pod Patronaci Hotrec > HOTREC
Pressreleases of the Hotelstars Union and Countries

Tiskové zprávy Česká republika

13.12.2019
Společenství Hotelstars Union slaví své 10.


Praha, 13. prosince 2019.
Přesně před 10 lety byl v Praze položen důležitý základní kámen pro sjednocování systémů hotelových hvězdiček v Evropě: hotelové asociace Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska založily společenství Hotelstars Union (HSU) pod záštitou konfederace HOTREC - Hotely, restaurace a kavárny v Evropě. Společným dílem tohoto společenství je harmonizovaný katalog kritérií, která byla pro klasifikaci hotelů navržena s cílem zajistit větší transparentnost a bezpečnost pro hosty i hoteliéry.

Kromě sedmi zakládajících zemí má dnes HSU za členy také Belgii, Dánsko, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litvu, Lucembursko, Slovinsko a Maltu. „Hotelstars Union je velmi dobrým příkladem úspěšné iniciativy vedené zdola nahoru. Široká celoevropská působnost tohoto uskupení přináší hostům z celého světa možnost jasného porovnávání ubytovacích nabídek v Evropě. V našich členských zemích nyní máme celkem 22 000 klasifikovaných hotelů, tedy více než 1,2 milionu klasifikovaných pokojů,“ říká Jens Zimmer Christensen, současný prezident HSU. Vedle 17 řádných členů se statutu pozorovatele v současnosti těší osm zemí: Ázerbájdžán, Francie, Gruzie, Irsko, Itálie, Polsko, Slovensko a Španělsko. Tyto země nemají právo hlasovat, mohou se však seznamovat se systémem a s jeho cíli prostřednictvím zasedání HSU. Ve Francii, Itálii a Španělsku má HSU velmi důležité partnery, kteří sehrávají neodmyslitelnou úlohu v rámci cestovního ruchu v Evropě i po celém světě. Ázerbájdžán a Gruzie jsou zase příkladem toho, nakolik atraktivní je harmonizovaný klasifikační systém i za hranicemi EU.

Rovněž instituce EU uznaly význam klasifikačního systému HSU pro konkurenceschopnost a rozvoj evropského cestovního ruchu. Ve svém „Usnesení o nových výzvách a koncepcích na podporu cestovního ruchu v Evropě ze dne 29. října 2015“ vyzývá Evropský parlament Komisi a členské státy EU k tomu, aby nadále podporovaly iniciativu Hotelstars Union, která umožní lepší porovnávání nabídek ubytování v Evropě a přispěje k vytvoření společných kritérií kvality služeb. Tato podpora je nesmírně důležitá, neboť jednotné evropské standardy, jež by případně vypracovaly orgány veřejné správy, by tohoto cíle zjevně nedosáhly. Jelikož jsou kategorie hvězdiček definovány na základě provozní praxe, systém provádí bodování objektivně a spolehlivě, a nabízí tak hostům i hoteliérům orientaci a vysokou kvalitu. Mezinárodně srovnatelná kritéria posilují renomé hotelů.
Vzhledem k existenci mnoha online rezervačních a ratingových platforem je důležité rozšířit klasifikační systém HSU do celé Evropy. Hotelstars Union již svoje oficiální hotelové hvězdičkové kategorie zpřístupňuje velkým online platformám a navigačním systémům za účelem posílení vzájemné komunikace. Prohlubování povědomí o rezervačních a ratingových platformách, navigačních systémech a dalších poskytovatelích dat s cílem informovat o oficiálních hotelových hvězdičkových kategoriích na takovýchto platformách bude i v budoucnu nadále důležitou součástí naší práce.

„Naší nejvyšší prioritou pro příštích 10 let musí být další posílení a propagace systému HSU jakožto evropské značky zaručující transparentní a spolehlivou klasifikaci hotelů. Protože HSU se nejen stará o kvalitu služeb nabízených Evropou jakožto turistickou destinací. HSU především posiluje naše malé rodinné firmy s ohledem na jejich mezinárodní konkurenci a dosahované výsledky,“ dodává závěrem Jens Zimmer Christensen.
Hotelstars Union (HSU)

Pod záštitou konfederace HOTREC – Hospitality Europe – založily hotelové asociace Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Německa, Řecka, Maďarska, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Slovinska, Švédska a Švýcarska v roce 2009 společenství Hotelstars Union. Unie se opírá o společný katalog kritérií pro klasifikaci hotelů, který hostům a hoteliérům zajišťuje transparentnost a bezpečnost. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.hotelstars.eu.

 


Find your Hotel


Hotelsearch